2015 BUÉK AKTIVITÁS

Írta: MRASZ.


2015 BUÉK AKTIVITÁS KIÍRÁSA

 

A MOM Rádióklub és a Jászsági Rádiósok Egyesületének szervezésében 2014. december 29. napján BUÉK Aktivitást rendezünk.

Az Aktivitás kezdete helyi idő szerint 17 óra 00 perc.
Az Aktivitás üzemmódja kizárólag FM.

Frekvenciák: 145.250-145.575MHz, kivéve 145.500MHz

Egy hívójellel egy csatornán 20 perc tartózkodást tervezünk. Amennyiben a hívások nem férnek bele a 20 perces intervallumba, úgy néhány perccel meghosszabbíthatjuk az adott frekvencián történő forgalmazást. A frekvenciákon előre láthatólag 8 különböző hívójel lesz hallható.

Az összeköttetéseknek minimálisan tartalmazni kell: mindkét állomás hívójelét, adott és vett riportot és hogy elhangozzon a BUÉK jókívánság.

2017. évi tagdíjfizetés rendje és mértéke

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

Tisztelt Amatőrtárs!

Kérünk, hogy hívójeleidet a befizetési csekkre írjad rá, mert 2017. –től a QSL iroda csak ehhez tartozó lapokat kezeli.

2017. évben is várunk sorainkba.

A 2017. évi tagdíjfizetés rendje és mértéke

1. A tagdíj éves díj, melyet a tagegyesület, vagy a pártoló fizet meg az alábbiak szerint:

2. Valamennyi tagdíj-kategóriát egységesen, a tárgyévet megelőző év november 1.-ig kell befizetni. A tagok és azok természetes személy tagjai névjegyzékét évente november 1- ig a tényleges helyzetnek megfelelően kell küldeni a szövetség nyilvántartása részére. Egész éves tagság csak november 1.-ig megfizetett tagdíj esetén válik érvényessé.

3. A tagegyesület által fizetendő tagdíj két részből áll:

a. Egyesületi díj, mely évente 3 db, a tagegyesület (klub) által üzemeltetett, és részére szóló közösségi hívójel díjtalan regisztrációját is tartalmazza.
b. Személyi díj, melyet a tárgyévben minden egyes bejelentett tagegyesületi tagja után kell az egyesületnek megfizetnie. Ez a bejelentett személy 3 db saját hívójelének díjtalan regisztrációját is tartalmazza.

4. 2017. évi tagdíj:

 

- egyesületi díj:  12.000 Ft
- személyi díj, pártolói hozzájárulás:  12.400 Ft
- hetven év alatti nyugdíjas:  9.300 Ft
- hetven év feletti nyugdíjas  5.200 Ft
- nappali tagozatos diákoknak a személyi díj: 2.060 Ft


- Az egyesület tagja egyénileg nem fizetheti be a díjat.

- A pártolók esetében minden egyes pártoló maga fizeti meg a hozzájárulást közvetlenül a titkárságnak.

- Tagdíj és/vagy személyi díj, pártolói hozzájárulás fizetésének elmulasztása esetén az ASZ vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.

- Ha a tag ettől eltérő módon (pl. későbbi időpontban) rendezi tagdíját, vagy hozzájárulását, tagsági vagy pártolói viszonyának folyamatossága megszakad, és a következő negyedévtől számítottan válik ismételten érvényessé, ha a névsort és a hozzátartozó befizetést rendezte.

5. Ha az egyesület nem rendelkezik tíz fő regisztrált taggal, úgy a hiányzó személyek után a teljes személyi díj összegét kell megfizetni.

6. Bíróságon bejegyzett ifjúsági rádióamatőr klub (tagegyesület) esetében a tagdíjat minimálisan egy fő felnőtt és kilenc fő tanuló után kell megfizetni, az egyesületi költségtérítési díj változatlanul hagyása mellett.

7. A tagegyesületnek a tagjai után a fentiek szerint megállapított tagdíjak összegét kell megfizetni. A kedvezményekre való jogosultságot (nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány, diákstátusz esetén diákigazolvány fénymásolata az elfogadott) az adott év november 1.-re vonatkoztatva mind a személyi díj és pártolói hozzájárulás esetében igazolni kell.

8. Az év közben belépők, negyedéves bontású személyi díj megfizetése az elfogadott. Az a személy, aki az előző évben tag volt, de nem fizette be a tagdíját november 1.-ig az nem számít új belépőnek, és arra nem vonatkozik a negyedéves bontású személyi díjkedvezmény. A tagsági viszony változása esetén, ha az érintett személy után más tagegyesület a díjat már megfizette, újból fizetni nem kell.

9. A pártolók hozzájárulásának a minimuma a 4. pontban meghatározott összegnek a reájuk vonatkozó része.

10. Év közben csak az igazolási, és átigazolási szabályzat szerint lehet tagegyesületet váltani, illetve tagsági viszonyt módosítani.

11. Minden évben az előző évi infláció mértékével emelkedik a tagdíj mértéke a MRASZ 2014. 03.22 - án megtartott közgyűlésének a K-9/2014. sz. határozata alapján lép hatályba

A MRASZ Elnöksége

2018. évi tagdíjfizetés rendje és mértéke

Írta: Magyar Rádióamatőr Szövetség.

Tisztelt Amatőrtárs!

Kérünk, hogy hívójeleidet a befizetési csekkre írjad rá, mert 2015. –től a QSL iroda csak ehhez tartozó lapokat kezeli.

2018. évben is várunk sorainkba.

A 2018. évi tagdíjfizetés rendje és mértéke

1. A tagdíj éves díj, melyet a tagegyesület, vagy a pártoló fizet meg az alábbiak szerint:

2. Valamennyi tagdíj-kategóriát egységesen, a tárgyévet megelőző év november 1.-ig kell befizetni. A tagok és azok természetes személy tagjai névjegyzékét évente november 1- ig a tényleges helyzetnek megfelelően kell küldeni a szövetség nyilvántartása részére. Egész éves tagság csak november 1.-ig megfizetett tagdíj esetén válik érvényessé.

3. A tagegyesület által fizetendő tagdíj két részből áll:

a. Egyesületi díj, mely évente 3 db, a tagegyesület (klub) által üzemeltetett, és részére szóló közösségi hívójel díjtalan regisztrációját is tartalmazza.
b. Személyi díj, melyet a tárgyévben minden egyes bejelentett tagegyesületi tagja után kell az egyesületnek megfizetnie. Ez a bejelentett személy 3 db saját hívójelének díjtalan regisztrációját is tartalmazza.

4. 2018. évi tagdíj:

 

- egyesületi díj:  12.000 Ft
- személyi díj, pártolói hozzájárulás:  12.450 Ft
- hetven év alatti nyugdíjas:  9.340 Ft
- hetven év feletti nyugdíjas  5.220 Ft
- nappali tagozatos diákoknak a személyi díj: 2.070 Ft
- QSL irodahasználói hozzájárulás: (független az életkortól és belépés idejétől) 12.450 Ft


- Az egyesület tagja egyénileg nem fizetheti be a díjat.

- A pártolók esetében minden egyes pártoló maga fizeti meg a hozzájárulást közvetlenül a titkárságnak.

- Tagdíj és/vagy személyi díj, pártolói hozzájárulás fizetésének elmulasztása esetén az ASZ vonatkozó előírásai szerint kell eljárni.

- Ha a tag ettől eltérő módon (pl. későbbi időpontban) rendezi tagdíját, vagy hozzájárulását, tagsági vagy pártolói viszonyának folyamatossága megszakad, és a következő negyedévtől számítottan válik ismételten érvényessé, ha a névsort és a hozzátartozó befizetést rendezte.

5. Ha az egyesület nem rendelkezik tíz fő regisztrált taggal, úgy a hiányzó személyek után a teljes személyi díj összegét kell megfizetni.

6. Bíróságon bejegyzett ifjúsági rádióamatőr klub (tagegyesület) esetében a tagdíjat minimálisan egy fő felnőtt és kilenc fő tanuló után kell megfizetni, az egyesületi költségtérítési díj változatlanul hagyása mellett.

7. A tagegyesületnek a tagjai után a fentiek szerint megállapított tagdíjak összegét kell megfizetni. A kedvezményekre való jogosultságot (nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány, diákstátusz esetén diákigazolvány fénymásolata az elfogadott) az adott év november 1.-re vonatkoztatva mind a személyi díj és pártolói hozzájárulás esetében igazolni kell.

8. Az év közben belépők, negyedéves bontású személyi díj megfizetése az elfogadott. Az a személy, aki az előző évben tag volt, de nem fizette be a tagdíját november 1.-ig az nem számít új belépőnek, és arra nem vonatkozik a negyedéves bontású személyi díjkedvezmény. A tagsági viszony változása esetén, ha az érintett személy után más tagegyesület a díjat már megfizette, újból fizetni nem kell.

9. A pártolók hozzájárulásának a minimuma a 4. pontban meghatározott összegnek a reájuk vonatkozó része.

10. Év közben csak az igazolási, és átigazolási szabályzat szerint lehet tagegyesületet váltani, illetve tagsági viszonyt módosítani.

A fenti határozat a MRASZ 2014. 03.22 - én megtartott közgyűlésének a K-9/2014. sz. határozata alapján lép hatályba

A MRASZ Elnöksége

A Nemzetközi Rádióamatőr Egyesület (IARU) 1. Körzetének 23. Konferenciája

Írta: Berzsenyi László, HA5EA.

Szeptember 20. - 26. között a bulgáriai Albena üdülőhelyen tartotta 3 évente esedé­kes konferenciáját az IARU - Európát, Afrikát és a Közel-Keletet magába foglaló - 1. Körzete. A Bolgár Rádióamatőr Szövetség (BFRA) által szervezett konferencián 43 tagszövetség küldöttel és további 17 tagszövetség meghatalmazottal képviseltette magát. A MRASZ küldötte a Makedón Szövetséget is képviselte, meghatalmazott­ként.

A nyitó plenáris ülésen video üzenetben köszöntötte a résztvevőeket Dr. Hamadoun I. Touré, HB9EHT, a Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) főtitkára. Rövid köszöntő beszédet mondott: Mátyás Attila igazgató, HB9IAJ/OM1AM, az ITU képviseletében; Tim John Ellam, VE6SH/G4HUA, az IARU elnöke; Hans Blondeel Timmerman, PB2T, az 1. Körzet Végrehajtó Bizottságának (VB) elnöke; Viktor Cenkov, LZ3NN a BFRA elnöke; Encso Goszpodinov, a humanitárius ügyek európai biztosi posztjára bolgár részről jelölt személy képviseletében, valamint Andreana Atanaszova a bolgár Hírközlés szabályozási Bizottság (CRC) elnökének tanácsadója.

A megbeszélések a sokéves gyakorlatnak megfelelően bizottságokban és munkacsoportokban folytak a tagszövetségek által előzetesen beküldött dokumentumok alapján.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (SZÁMÍTÓGÉPEKRE)

Írta: MRASZ.

Pályázati felhívás!

/Kivonat!…Részletes pályázati kiírás a www.oip.hu oldalon érhető el!/

Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet

„Számítógép: a mindennapi társ 7” címmel.

A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógépparkjuk bővítésére komplett számítógépes szolgáltatási csomagok segítségével, illetve segíteni a meglévő, elavult gépek, egyúttal a Windows XP rendszer korszerűbbre váltását.

Pályázati keret: Az Országos Informatikai Programirodát üzemeltető Arminiki Kft és szerződött partnerei (partnerek listájához lásd a weboldalt: www.oip.hu) kínálatából összeállított komplex számítógépes szolgáltatáscsomagok. Figyelembe véve a Windows XP támogatásának megszűnése miatti megnövekedett igényeket, az itt közölt tartalommal és árszínvonalon 3000 db számítógépet magába foglaló számítógépes szolgáltatáscsomag érhető el, melyből az alábbi feltételekkel lehet pályázni.

00